CASE MIK BARBATOS WHITE

1,536,000₫

CASE MIK BARBATOS M

1,176,000₫
CASE MIK BARBATOS M WHITE
CASE MIK BARBATOS M BLACK

CASE MIK FOCALORS M

1,020,000₫
CASE MIK FOCALORS M BLACK
CASE MIK FOCALORS M WHITE

NGUỒN MIK C850G 80PLUS GOLD (ATX 3.0 - PCIE 5.0)

2,499,000₫

NGUỒN MIK C750B 80PLUS BRONZE (DC-DC)

1,599,000₫

NGUỒN MIK SPOWER C650B

990,000₫

NGUỒN MIK S-POWER 600W

699,000₫

NGUỒN MIK S-POWER 500W

599,000₫

NGUỒN MIK S-POWER 400W

499,000₫

NGUỒN MIK S-POWER 350W

400,000₫

BÀN PHÍM MÁY TÍNH MIK SHIBA

139,000₫

CHUỘT MÁY TÍNH MIK KAVA

69,000₫

Sản phẩm đã xem

index